Browsed by
Archiv rubriky: Nezařazené

Nové podmínky 2021

Nové podmínky 2021

Vážení rybáři,

dovolujeme si pro přehlednost shrnout nejdůležitější body podmínek výkonu rybářského práva z oblasti lovu ryb udicí, rybářské stráže, péče o revíry, rybníkářství a podmínek skládání zkoušek pro první rybářský lístek v kontextu současně platných opatření (dle aktuálních informací Ministrstva vnitra ČR a Ministerstva zemědělství ČR). 

 

1) Lov ryb

Aktuálně je povolen lov ryb udicí pouze v místě bydliště rybáře (tedy v katastru obce). Noční zákaz vycházení se výkonu rybářského práva netýká, je tedy možné lovit po celou povolenou denní dobu lovu (od 5 do 22hod). Bivakování není součástí výkonu rybářského práva, mimo povolenou denní dobu lovu tedy není možné u revíru přespávat.

 

2) Výkon funkce rybářské stráže

Rybářská stráž, jako úřední osoba, má ze současných omezení výjimku a její činnost není zákazem pohybu a zákazem nočního vycházení omezena. Samozřejmě apelujeme na důsledné dodržování všech platných opatření (respirátor, minimalizace kontaktu, odstup od kontrolovaného rybáře, časté používání desinfekce).

 

3) Hospodářská činnost na revíru

Nezbytné a neodkladné činnosti v rámci péče o revír, jako jsou výlovy nebo vysazování ryb, jsou nadále na základě výjimky povoleny.  Při výlovu rybníků v zastavěném území obce nemusí osoby provádějící výlov používat v rybníku ochranných prostředků dýchacích cest, jsou však povinny udržovat minimální rozestupy. 

 

4) Hospodářská činnost v rámci rybníkářství a rybochovných zařízení

Stejně jako v případě revírů jsou i v režimu rybníkářství neodkladné činnosti, jako jsou například výlovy nebo vysazování ryb, nadále na základě výjimky povoleny.  Při výlovu rybníků v zastavěném území obce nemusí osoby provádějící výlov používat v rybníku ochranných prostředků dýchacích cest, jsou však povinny udržovat minimální rozestupy.

 

5) Skládání zkoušek pro získání prvního rybářského lístku on-line

Zkouška může být prováděna formou online konference. Protokol o absolvování zkoušky musí být podepsán uchazečem i pověřeným subjektem. Protokol se ukládá u pověřeného subjektu, který jej uchovává po dobu deseti let. Po dobu nouzového stavu v souvislosti s onemocněním Covid-19 je možné zaslat úspěšnému uchazeči protokol například prostřednictvím e-mailu či jinou elektronickou formou. Následně úspěšný uchazeč musí zaslat pověřenému subjektu podepsanou kopii zpět.

(Zdroj: Ministerstvo zemědělství)

V případě změny podmínek Vás budeme neprodleně informovat.

 

Vyjádření ČRS MO Havlovice

Vyjádření ČRS MO Havlovice

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu a s tím spojenými opatřeními ohledně omezení shromažďování ve vnitřních prostorách na max. 10 osob jsme nuceni opět přesunout termín Rybářského společenského večera na sobotu 20.3.2021 od 20 hodin.

Všechny zakoupené vstupenky zůstávají i nadále v platnosti do 20.3.2021.

Pevně věříme, že v tento termín již budeme moci akci uspořádat. Budeme velmi rádi, když nám i nadále zachováte přízeň a podpoříte naši akci v jarních měsících. I pro nás je druhý přesun termínu velmi nepříjemný a komplikovaný, nicméně jinou možnost bohužel nemáme a tak nám zbývá pouze doufat.

 

Děkujeme za pochopení.

 

                                                                  Martin Kult – jednatel ČRS MO Havlovice

 

 

Vyjádření MO Havlovice

Vyjádření MO Havlovice

Z důvodu nařízení Ministerstva zdravotnictví o zrušení všech společenských akcí nad 100 osob jsme nuceni:

Zrušit Výroční členskou schůzi ČRS MO Havlovice, která se měla konat v sobotu 14.3.2020 od 9:00 hodin.

Přesunout Rybářský společenský večer, který se mě taktéž konat v sobotu 14.3.2020 od 20:00hodin.

Nový termín je stanoven na sobotu 24.10.2020 od 20:00 hodin. Náhradní termín jsme zvolili 14 dní po výlovu rybníka Jindra v Havlovicích.

Je nám to všem moc líto, nicméně zakoupené vstupenky zůstanou v platnosti do 24.10.2020.

Pokud by někdo chtěl vstupenky přesto vrátit, volejte 731 552 503 – Martin Kult.

 

Děkujeme za pochopení a zachování vaší přízně.

 

                                                                       Martin Kult – jednatel ČRS MO Havlovice