Historie

Historie

Historie organizace

Dne 10.11.2005 jsme se jako organizace stali právoplatnými členy „Svazu obcí Jestřebí hory“

Místní organizace Českého rybářského svazu

Naše organizace byla založena v roce 1928 jako rybářský spolek. V roce 1958  došlo k přejmenování na Český rybářský svaz, pod jehož hlavičkou naše organizace působí dodnes.V roce 1928 spolek čítal 26 zakládajících členů. Milníkem v historii členské základny byl rok 1958 kdy vznikl tehdy Československý rybářský svaz a byl zaznamenán velký  nárůst členské základny a to z 26 na 70 členů. V současné době naše členská základna čítá 540 dospělých členů, z toho 36 žen, mládež 15 – 18let 25členů a rybářský „potěr“    (mládež do 15let) čítá 45 mladých rybářů.Celkem tedy naše organizace sdružuje 610 členů jak z Úpice tak i z blízkého okolí.Činnost naší organizace spočívá především v chovu ryb a to od stádia plůdku až po násadové ryby.

V neposlední době se potýkáme s mnoha problémy v chovu ryb. Mezi největší patří již předem prohraný boj s chráněnými  predátory jako jsou volavka popelavá, kormorán velký, čáp černý, vydra říční a norek. Tito vetřelci jsou u nás přemnoženi a tím  způsobují velké ztráty na chovných a sportovních revírech.

Další důležitou činností naší MO je práce s mládeží. Této aktivitě přikládáme velkou váhu, neboť dobrá výchova každého mladého rybáře se nám vrací v pozdější době.

Mladí rybáři jsou rozděleni do 2 kroužků a scházejí se na schůzkách pravidelně každý měsíc. Učí se poznávat druhy ryb a vodních živočichů jak po stránce teoretické(zimní měsíce), tak i po stránce praktické(jaro, léto, podzim), kdy navštěvují sportovní revíry.

Naše organizace udržuje velmi dobré vztahy s organizací v Kalbe Milde v Německu.

Jednou za rok se mladí rybáři sejdou ke společnému zápolení a změří dovednosti v rybolovné technice a v chytání ryb udicí. Poslední ročník konaný  v loňském roce v Havlovicích vyšel našim mladým rybářům na výbornou. Naše dvě družstva obsadila první dvě místa. Letošní ročník se bude konat na půdě partnerské organizace.

Každým rokem se členové naší organizace schází na Výroční členské schůzi, kde se hodnotí hospodaření organizace za uplynulý rok a členská základna se seznamuje s plány MO na rok následující.

Neodmyslitelně k tomuto dni patří i rybářský společenský večer.

 

Petrův zdar

 

Martin Kult – Předseda MO

 

PS: Kompletní historii sahající až do roku 1584 najdete v tomto článku.